Budowa i otwarcie remizo-świetlicy

W 2013 roku został wkopany “kamień węgielny” pod budowę nowej remizo-świetlicy przez byłego Wójta Gminy Sienno Stanisława Porę, Radną Rady Gminy Lidię Łepecką, Prezesa OSP Aleksandrowa Dużego Sławomira Kiełbasę.   W 2014 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy Sienno przekazali środki pieniężne na budowę, za które zostały zakupione materiały budowlane. 6 maja 2014 ówczesny Prezes OSP […]