MDP

Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza

Kaszuba Natalia
Kępa Milena
Łepecka Amelia
Łepecka Patrycja
Łepecka Weronika
Zagozdon Aneta
Żabicka Agata
Żabicka Zuzanna