Dzień Strażaka

Dnia 3.05.2019 roku świętowaliśmy Dzień Strażaka. Wraz z jednostkami: OSP Osówka, OSP Długowola, OSP Maruszów udaliśmy się na Mszę Świętą w naszej parafii, którą odprawił ks. Leszek Bielecki. Po mszy strażacy ochotnicy z naszej jednostki oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przeszli na plac remizo-świetlicy, gdzie odbyła się skromna uroczystość.  

Budowa i otwarcie remizo-świetlicy

W 2013 roku został wkopany “kamień węgielny” pod budowę nowej remizo-świetlicy przez byłego Wójta Gminy Sienno Stanisława Porę, Radną Rady Gminy Lidię Łepecką, Prezesa OSP Aleksandrowa Dużego Sławomira Kiełbasę.   W 2014 roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy Sienno przekazali środki pieniężne na budowę, za które zostały zakupione materiały budowlane. 6 maja 2014 ówczesny Prezes OSP […]

Choinka dla dzieci

Dnia 9.02.2019 zorganizowana została zabawa choinkowa dla dzieci przez Rady Sołeckie Aleksandrowa Dużego i Zapusty oraz druhów OSP i Koło Gospodyń Wiejskich. Zaproszeni zostali przedstawiciele Posterunku Policji w Siennie oraz Lipsku, Ratownik Medyczny z PSP w Lipsku druh Mateusz Wudarczyk, Radna Gminy Sienno Lidia Łepecka, Radna Powiatu Lipskiego Lucyna Gaik. Zabawę rozpoczął przemówieniem Prezes OSP […]