Choinka dla dzieci

Dnia 9.02.2019 zorganizowana została zabawa choinkowa dla dzieci przez Rady Sołeckie Aleksandrowa Dużego i Zapusty oraz druhów OSP i Koło Gospodyń Wiejskich. Zaproszeni zostali przedstawiciele Posterunku Policji w Siennie oraz Lipsku, Ratownik Medyczny z PSP w Lipsku druh Mateusz Wudarczyk, Radna Gminy Sienno Lidia Łepecka, Radna Powiatu Lipskiego Lucyna Gaik. Zabawę rozpoczął przemówieniem Prezes OSP […]