28.04.2019

Otwarcie remizo-świetlicy

fot. Anna Dudek