Historia

Historia OSP w Aleksandrowie Dużym

Początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Dużym datowany jest na 03 marca 1962 roku. Jej głównymi założycielami byli: Henryk Małek – Prezes, Marian Kiełbasa – Wiceprezes a od 1963 roku do 1990 roku wieloletni Prezes, Stanisław Małek – Naczelnik, Tadeusz Michalec – Skarbnik, Jan Matuska – Gospodarz, Zenon Pałka i Adam Mazurkiewicz – członkowie zarządu.

Stan osobowy jednostki to 26 czynnych druhów społeczników miejscowości Aleksandrów. Kiedy rozpoczynali swoją działalność strażacy dysponowali motopompą M-400, kilkoma wężami W-75 i W-52, prądownicami, umundurowaniem bojowym w ilości 7 kompletów, toporkami w ilości 7 sztuk, pasami bojowymi w ilości 9 sztuk, hełmami w ilości 9 sztuk oraz umundurowaniem wyjściowym w ilości 7 kompletów. Sprzęt przewożono wozem konnym. Cały ten dobytek mieścił się w pomieszczeniu budynku szkoły podstawowej.

Wówczas to władze nałożyły na rolników posiadających parę koni obowiązek stawiania się z nimi w czasie pożaru. Zaprzęg zapewniali dla potrzeb OSP: Marian Pytlak, Stefan Kołodziejczyk, Jan Żabicki. Dla alarmowania druhów do działań pożarniczych i zbiórek szkoleniowych wyposażona została jednostka najpierw w syrenę ręczną, a następnie w latach osiemdziesiątych w syrenę elektryczną, która została skradziona. Prowadzone dochodzenie zostało umorzone z braku ustalenia sprawcy, czy sprawców kradzieży. W roku 2008 w miejsce skradzionej syreny została zainstalowana nowa syrena alarmowa.

Jednostka prowadziła też działalność kulturalną organizując zabawy i choinki. Strażacy OSP czynnie włączali się do wszelkiej działalności społecznej, brali udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i strażackich. Druhowie brali udział w likwidacji skutków powodzi w Ciszycy. Prowadzili też w latach osiemdziesiątych kontrole w gospodarstwach indywidualnych wsi Zapusta i Aleksandrów, które służyły w poprawie bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach rolnych.

Od wieków pożary niszczyły materialny dobytek ludzi i dorobek kulturalny, dlatego w Aleksandrowie dla celów poprawy bezpieczeństwa pożarowego w 1984 roku zainstalowano kryty zbiornik o pojemności 25 000 litrów wody.

Dnia 20 czerwca 2007 roku jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. W roku 2008 otrzymała na wyposażenie samochód Polonez, którym dysponowała do 2011 roku.

W roku 2010 druhowie: Łukasz Łepecki, Mateusz Michalec, Mirosław Zagozdon, Krzysztof Czerwonka, Rafał Czerwonka, Marcin Żabicki i Sławomir Kiełbasa – Prezes aktywnie brali czynny udział w likwidacji skutków powodzi w Gminie Solec i Chotcza. W bieżącym roku uczestniczyli druhowie w działaniach ratowniczych likwidacji groźnego pożaru lasu.

Zarząd jednostki w Aleksandrowie Dużym z jednostki OSP w Głębowicach otrzymał na wyposażenie samochód pożarniczy lekki Żuk z 1993 roku. Pragnę w tym miejscu podziękować Wójtowi Gminy Osiek – panu Jerzemu Miszczak, Przewodniczącemu Rady Gminy Osiek – panu Jerzemu Czernemu i Radnym Gminy Osiek oraz zarządowi jednostki OSP w Głębowicach na ręce Prezesa – pana Jerzego Obstarczyka.

Nowe warunki, w których przychodzi działać Ochotniczej Straży Pożarnej stawiają druhom coraz większe i wyższe wymogi w zakresie wysokiego wyszkolenia i wysokiej sprawności fizycznej.

Strażacy ochotnicy chcąc podołać stawianym im wymogom, podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach i kursach. Nie sposób jest obsługiwać nowoczesny sprzęt, nic o nim ie wiedząc. Dzisiaj strażak ochotnik staje przed wezwaniem pomocy w różnej formie. To nie tylko pożary, to wyjazdy do wypadków drogowych, usuwanie szkód po klęskach żywiołowych lub niesienie pomocy w czasie kataklizmów stworzonych przez naturę. Strażak ochotnik potrzebuje wsparcia, za które w każdej chwili potrafi się odwzajemnić.

5 lutego 2017 roku podczas wyborów zarządu OSP stanowiska zajęli: Prezes – Mieczysław Michalec, Wiceprezes – Grzegorz Kępa, Naczelnik – Mateusz Michalec, Zastępca Naczelnika – Mirosław Zagozdon, Sekretarz – Mateusz Dudek, Skarbnik – Damian Żabicki, Gospodarz – Łukasz Łepecki.